Srovnání vzdělávacích systémůPřestože základním zaměřením projektu je příprava učitelů, pokládáme za užitečné poskytnout čtenáři obecný rámec vzdělávacích systémů v partnerských zemích projektu. Následující tabulka informuje  o věku žáků na různých stupních školy.

 

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM (bez mateřských škol)

Země

Věk začátku školní docházky

Povinná školní docházka

Nižší stupeň střední školy

Vyšší stupeň

střední školy

Celkový počet let

Počet let

Věkové rozmezí

Počet let

Věkové rozmezí

Počet let

Věkové rozmezí

CZ

6

9

6-15

4

11-15

4

15-19

13

DK

7

9[10]

7-16[17]

3[4]

13-16[17]

3

16[17]-19[20]

12[13]

FR

6[5]

9[10]

6[5]-15

4

11-15

3

15-18

12[13]

IT

6

9

6-15

3

11-14

5

14-9

13

SK

6

10

6-16

5

10-15

4

15-19

13

Vzdělávací systémy: Věk začátku školní docházky a doba trvání studia.
Vysvětlivka:  [ ]  Věk v závislosti na volbě žáka (viz příslušné národní vzdělávací systémy)

Schémata popisující jednotlivé vzdělávací systémy na dalších stránkách umožní lepší porozumění shodným a rozdílným znakům systémů.


This page comes from the LOSSTT-IN-MATH Project website
http://losstt-in-math.dm.unipi.it