Problemer fra den “Virkelige Verden”

af Lucia Doretti

Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Università di Siena, ItalienINTRODUKTION

Vi synes, det er vigtigt, at lærerstuderende behersker både matematisk problemløsning samt udvælgelse og analyse af problemer. Samtidig er det vigtigt, at de kan fremlægge dem i klassen på en måde, der bedre stimulerer elevernes tankeproces. Lærerne må tage forskellige beslutninger om, hvordan de organiserer deres undervisning: Disse beslutninger relaterer sig til valget og systematiseringen af "gode" problemer, behandlingen af elevernes personlige løsninger i udvekslingsfasen (diskussion), og de mulige måder, hvorpå disse personlige løsninger kan udvikle sig hen imod ekspertløsninger, hvilket er hovedformålet. I denne sammenhæng bliver en foranalyse et af de professionelle værktøjer, der kan hjælpe lærerne med at formulere deres valg og beslutninger (Charnay, 2003). "Problemer fra den rigtige verden" forslaget er en del af et sæt øvelser, som stimulerer arbejdet med problemer startende med en passende foranalyse til at identificere de aktuelle matematiske begreber, og beslutte hvor, hvordan og med hvilket formål de kan benyttes i undervisningen. Forslaget giver mulighed for at vælge mindst et af de foreslåede 3 sæt øvelser "Hvilken familie!”, “Bizarre farver”, “Forfølgelsen”, taget fra the Rallye Mathématique Transalpin (RMT)-(Transalpin Matematik Rally).


Hovedafprøvning
af Lucia Doretti

Andet forløb
af Marie Hofmannová og Jarmila Novotná
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická Fakulta, Tjekkiet

Tredje afprøvning (ved the Catholic University in Ružomberok, SK) og konklusioner
af Lucia Doretti

This page comes from the LOSSTT-IN-MATH Project website
http://losstt-in-math.dm.unipi.it