Geometrické Hádanky

Franco Favilli

Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa – CAFRE, Universitŕ di Pisa, Itálie


a Carlo Romanelli

Istituto Comprensivo “E. Pea”, Seravezza, (LU), ItálieÚVOD

Geometrický diskurs vyžaduje dobré vědomosti a zvládnutí terminologie a pojmů. Na druhé straně však žákům při osvojování geometrických pojmů pomáhá, když se komunikace ve třídě opírá o vyvážené využívání grafického jazyka, přirozeného nematematického projevu a odborného jazyka geometrie. Při navrhované aktivitě budou žáci pracovat ve dvojicích, přičemž jeden žák dává druhému sled pokynů pro nákres geometrického útvaru. Oba žáci pak mají za úkol útvar popsat a definovat. Tato aktivita pro výuku geometrie může být zajímavou příležitostí, jak zdůraznit potřebu využívat různé způsoby vyjadřování a cíleně je koordinovat pomocí vhodných úkolů, které umožňují využívat tyto registry střídavě. Studenti učitelství si mohou prostřednictvím předloženého didaktického návrhu lépe uvědomit, jak je pro žáky náročné přejít od prostého popisu geometrického útvaru k jeho definici. Tento návrh byl připraven a vyzkoušen v Itálii, na Universitě v Pise. Pilotáž byla současně provedena na Universitě v italské Sieně a později na pedagogické fakultě I.U.F.M. v Paříži.


Hlavní pilotáž
Franco Favilli a Carlo Romanelli

Druhá pilotáž
Lucia Doretti
Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Universitŕ di Siena, Itálie

Třetí pilotáž (IUFM Paříž) a Závěr
Franco Favilli

This page comes from the LOSSTT-IN-MATH Project website
http://losstt-in-math.dm.unipi.it