LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Università di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skårup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Università degli Studi di Firenze

(IT) Università degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
National Standards
 Printer Friendly Printer Friendly

Sammenligning af mål for matematik ved afslutningen af grundskolenEt af projektets mål er at vise, at i Europa, er det muligt, på trods af forskellene, at udvikle en læseplan for læreruddannelsen, der inkluderer en relevant fælles mængde emner.

Før dette vises er det nødvendigt at undersøge målene for skolernes matematikundervisning i forskellige lande i. Hvis de viser sig at være meget forskellige vil det være meget vanskeligt, ja endog måske umuligt at lave en fælles beskrivelse I dette afsnit er målene for projekt partnernes lande sammenlinet.

Analysen af tabellen herunder viser at på trods af forskellene for målene er der, som forventet, lille forskel.

 

Emner

Tjekkiet

Danmark

Frankrig

Italien

Slovakiet

Tal systemer (inklusiv udregninger)

 

 

 

 

 

Rationale tal

+

+

+

+

+

Brøker

+

+

+

+

+

Decimal tal

+

+

+

+

+

Reelle tal

+

+

+

+

+

Potenser

+

+

+

+

+

Rødder

+

+

+

+

+

Proportionalitet

 

 

 

 

 

Procent

+

+

+

+

+

Forhold

+

+

+

+

+

Regel om proportionalitet

+

+

+

+

+

Delelighed

 

 

 

 

 

Multiplum og divisor

+

+

+

+

+

Primtal

+

+

-

+

+

Største fælles divisor

+

-

+

+

+

Mindste fælles multiplum

+

-

-

+

+

Factor opløsning

+

+

-

+

+

Udtryk

 

 

 

 

 

Numeriske og algebraiske udtryk

+

+

+

+

+

Polynomier

+

+

-

+

+

Rationale udtryk

+

+

-

+

+

Ligninger og uligheder

 

 

 

 

 

Udtryk og ændringer af dem

+

+

+

+

+

Lineære ligninger

+

+

+

+

+

Kvadratiske udtryk

+

-

-

+

+

Lineære uligheder

 

+

+

+

+

Systemer af lineære udtryk

+

+

+

-

+

Funktioner

 

 

 

 

 

Koordinat systemer

+

+

+

+

+

Funktioners egenskaber

+

+

-

-

+

Direrekte proportionalitet

+

+

+

+

+

Omvendt proportionalitet

+

+

+

+

+

Lineær funktion

+

+

+

+

+

Kvadratisk funktion

+

-

-

+

+

Trigonometriske funktioner

+

-

-

-

+

Basale 2D begreber

 

 

 

 

 

Punkt, ret linje, planet

+

+

+

+

+

Halv-linje, linjestykke, halvplan, vinkel

+

+

+

+

+

Cirklen, omkreds

+

+

+

+

+

Trekant, firkant

+

+

+

+

+

 polygon

+

+

+

+

+

Mængden af punkter med en given egenskab

+

-

+

+

+

Basale rumlige figurer

 

 

 

 

 

Polyhedrer

+

-

+

+

+

Terning, kubisk, prisme

+

+

+

+

+

Pyramide

+

+

+

+

+

Kugle, cylinder, kegle

+

+

+

+

+

Geometriske afbildninger

 

 

 

 

 

Geometriske figurers kongruens

+

+

-

+

+

Ligedannethed af geometriske figurer

+

+

-

+

+

Punktsymmetri, spejlbilleder, flytninger

+

+

+

+

+

Konstruktioner

+

+

+

+

+

Målinger

+

+

+

+

+

Mål efter mellemtrinnet

 

YDERLIGERE EMNER INKLUDERET I DE NATIONALE MÅL

Disse emner er ikke eksplicit nævnt overalt, men de er implicit medtaget i matematik i alle uddannelsessystemer på det metakognitive[1] niveau. Undtaget statistisk sandsynlighed tilhører de både kundskabsområdet og det metakognitive domæne. Det metakognitive niveau er ikke explicit angivet.

 

Emner

Tjekkiet

Danmark

Frankrig

Italien

Slovakiet

Repræsentation og organisering af data

-

+

+

+

+

Overslag

-

+

+

+

-

Muligheder og begrænsninger ved at bruge matematik som en beskrivelse og som grundlag for beslutninger

-

+

+

-

-

Statistisk sandsynlighed

-

+

-

-

+

Kommunikation og problemløsning

-

+

+

-

-

Yderligere emner inkluderet i målbeskrivelserne

Udtrykket metakognition kan i undervisningen defineres som " viden om ens egne kundskaber og evne til at løse problemer "

Metakognition kombinerer opmærksom tænkning og refleksive processer. Den kan deles op i fem hovedkomponenter

  1. forberedelse og planlægning for læring,
  2. udvælgelse og anvendelse af læringsstrategier,
  3. afprøvning af strategien,
  4. organisering af forskellige strategier,
  5. evaluering af strategier og læring.

. Lærere burde lave strategier for elever så alle fem punkter kommer i spil.. For at være effektiv, skal metakognitive instruktioner explicit lære studenter en bred vifte af læringsstrategier og også hvornår man skal anvende dem[2].

Nogle teorier, der understøtter forskning omkring læringsstrategier:

 

·        O’Malley and Chamot (1990))[3] Klassificerer strategier på følgende måde:

1.      kognitive strategier

2.      metakognitive strategier

3.      sociale strategier

4.      affektive strategier

 

·        Rebecca Oxford (1990))[4] skelner imellem:

Direkte Strategier (lære uden af, kognitive metoder, kompensation)

 


1 In education, the term metacognition can be defined as "awareness of one's own knowledge or problem-solving abilities".
2 Anderson, J. (2002). The Role of Metacognition in Second Language Teaching and Learning. Available at [
http://www.cal.org/resources/digest/0110anderson.html].
3 O’Malley, J.M. & Chamot, A.U. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge University Press.
4 Oxford, R.L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know.
Newbury House.

 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.