LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Università di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skårup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Università degli Studi di Firenze

(IT) Università degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Teacher Training Systems
 Printer Friendly Printer Friendly

Sammenligning af
læreruddannelserneMangfoldigheden af de europæiske læreruddannelser vises tydeligt i tabellen nedenunder, hvor kun de fem projektpartneres lande er sammenlignet. Grundet forskellige uddannelsesmæssige traditioner, kulturer og samfund, gør denne mangfoldighed det vanskeligt at udfærdige et rimeligt forslag til en enkelt europæisk læreruddannelse.

Tabellen nedenunder er derfor tænkt som et redskab til refleksion, der kan anvendes af uddannere og politikere på både nationalt og europæisk niveau. Ikke desto mindre, med hensyn til læreruddannelsen af matematiklærere til grundskolens ældste klasser, giver disse tabeller og først og fremmest den detaljerede beskrivelse af de nationale læreruddannelser, en mulighed for Projekt Teamet til at pointere ligheder og forskelle, og at få et generelt begreb af både fordele og ulemper for de undersøgte systemer. Disse resultater, sammen med ideer fra de mennesker, der er interesserede i uddannelsessystemet, vil skabe en grobund for en debat og fremtidige beslutninger om forandringer på europæisk niveau, så mobiliteten af lærere bliver en reel mulighed, både på professionelt og administrativt niveau

SYSTEMER AF LÆRERUDDANNELSER

 

Indgangs-

niveau

Start-alder

Adgang

Endelige kvalifikationer

Varighed

Endelig

Prøve

Slut-alder

 

Lærer ved

Lærer ved

CZ

Gym

19

Budget

Gslut
eller

Gslut og Gym

Matematik +
1 andet fag

5

Eksamen

24

DK

Gym

19

Åben

Gstart  og  Gslut

Matematik +
3 andre fag

4

Eksamen

23

FR

Un
(3 år)

21

Programmeret

Gslut og  Gym

Matematik

2

Prøve

23

IT

Un
(4-5 år)

23

Programmeret

Gslut

Matematik & Naturviden-skab

2

Eksamen

25

SK

Gym

19

Budget

Gslut
eller Gslut og  Gym

Matematik +
1 andet fag

5

Eksamen

24

Sammenligning af læreruddannelserne

Nøgle:

Gstart Grundskolens starttrin

Gslut Grundskolens sluttrin

Gym Gymnasiale uddannelser

Un Universitet

+ Studenterne bliver uddannet til at undervise i et eller flere fag foruden MATEMATIK

& Studenterne bliver uddannet til at undervise i præcist et fag: MATEMATIK og NATURVIDENSKAB

Åben ingen restriktioner

Budget antallet af optagne er bestemt af universitetets budget

Programmeret antallet af optagne er bestemt af et antaget behov for lærere

 

 

STRUKTUR AF LÆRERUDDANNELSERNE

 

Antal år under uddannelse

ÅR              Fag

Timer

CZ

5

1-2½   Grundlæggende Matematik + Didaktik/Pædagogik/Psykologi

2½-3   Pædagogik/Psykologi +
Passiv Praktik

4-5      Grundlæggende Matematik + Matematikdidatik, Aktiv Praktik[1]
(4 uger)

1100 (GrundMat+DidMat) +

560 (Pæd/Psy + PasPra[2])

DK

4

          Grundlæggende Matematik + Matematikdidatik+

           Didaktik/Pædagogik/Psykologi +
Praktik

(220à395)(GrundMat+DidMat)

+ Did/Pæd/Psy +
(24 uger) Praktik

FR

2

- - - eller - - -

4/5 Un + Offentlig prøve (Agrégation) +1

1         Grundlæggende Matematik – Offentlig prøve (CAPES)

2         Didaktik/Pædagogik/Psykologi +
Praktik

- - - eller - - -      

Didaktik/Pædagogik/Psykologi

+ Praktik (ved IUFM)

1    500 GRUND.Mat

2    216 Did/Pæd/Psy +
216 Pra

- - - eller - - -      

1    216 Did/Pæd/Psy +
216 Pra

IT

2

1      Didaktik/Pædagogik/Psykologi +
Grundlæggende Matematik + Naturvidenskab+
Passiv Praktik- Eksamen

2      Didaktik/Pædagogik/Psykologi +
Grundlæggende Matematik + Naturvidenskab +
Aktiv Praktik– Endelig rapport – Ekamen

1    100 Did/Pæd/Psy +
90 GrundMat+ 140 Nat+
170 PasPra

2    100 Did/Pæd/Psy +
60 GrundMat + 110 Nat+
130 AktPra + 100 EndRap

SK

5

1-3      Didaktik/Pædagogik/Psykologi +
Grundlæggende Matematik + Fag2 +
Praktik (kun sjette sem, 2timer/uge, halvt passivt + halvt Aktivt)

4-5      Grundlæggende Matematik + Andet Fag 1+ Matematikdidatik +
Andet Fag 2+
Aktiv praktik (7´ + 8´ sem, 4timer/uge) + Sammenhængende praktik (tiende sem., 4 uger)

481 Did/Pæd/Psy +
988 GrundMat +
988 Fag 2 (dette indbefatter didaktik for både GrundMat og fag 2) +
130 Pra (65 i begge fagene GrundMat    og Fag2) +
(4 uger) SamPra for GrundMat       og fag 2

Sammenligning af læreruddannelserne


[1] 2 uger ved grundskolens øverste del og   2 uger ved en gymnasial skole, omtrent det samme for det andet fag..

[2] Pædagogik/ Psykologi + passive træning + et antal kurser (f.eks filosofi, sociologi, sprog, økonomi, statsvidenskab, informatik etc.).

 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.