LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Education Systems
 Printer Friendly Printer Friendly

Porovnanie školských systémovHoci hlavné zameranie projektu sa týka prípravy učiteľov, užitočné môže byť poskytnúť čitateľovi aj širší obraz školských systémov v jednotlivých partnerských krajinách. Tabuľka dole sa zameriava na počty rokov vzdelávania na jednotlivých školských úrovniach.

 

ŠKOLSKÉ SYSTÉMY (s výnimkou predškolských zariadení)

Krajina

Vstupný vek

Povinná dochádzka

Druhý stupeň základnej školy

Stredná škola

Roky spolu

Roky

Vekové rozmedzie

Roky

Vekové rozmedzie

Roky

Vekové rozmedzie

CZ

6

9

6-15

4

11-15

4

15-19

13

DK

7

9[10]

7-16[17]

3[4]

13-16[17]

3

16[17]-19[20]

12[13]

FR

6[5]

9[10]

6[5]-15

4

11-15

3

15-18

12[13]

IT

6

9

6-15

3

11-14

5

14-9

13

SK

6

10

6-16

5

10-15

4

15-19

13

Školské systémy: vstupný vek a periódy.
Vysvetlivky:  [ ]  Vek závisiaci od voľby žiaka (pozri príslušný národný školský systém)

Schémy opisujúce jednotlivé školské systémy, poskytnuté čitateľovi na nasledujúcich stranách, umožnia lepšie pochopiť ich rozdielne aj spoločné črty.

 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.