LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Università di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skårup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Università degli Studi di Firenze

(IT) Università degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Lykketal

af Marie Hofmannová og Jarmila Novotná

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická Fakulta, TjekkietINTRODUKTION

Den følgende beskrivelse vedrører en del af et LOSSTT-IN-MATH projekt, som blev gennemført under et CLIL kursus (Content and Language Integrating Learning, dvs. undervisning i et ikke sprogligt emne på et fremmedsprog) ved fakultetet for undervisning ved Charles Universitetet i Prag (Novotná, Hofmannová, 2000). Dette to-semesters forpraktik lærerundervisningskursus retter sig mod studerende på tredje år af deres studie. Det er et seminar, 90 minutter pr. uge, hvor mange aktiviteter gennemføres som workshop. Kurset ledes af to lærere, den ene med speciale i matematikundervisning, den anden med speciale i metoder til engelskundervisning. Under LOSSTT-IN-MATH eksperimenterne deltog 15 CLIL studerende i forløbet. Kurset blev oprindeligt udarbejdet for læreruddannelsen af fremtidige lærere i matematik og engelsk. Det gennemføres på engelsk. Uanset dette, deltager også studerende - fremtidige lærere i andre ikke sproglige fag og i fremmedsprog i kurset. Dette beriger kurset med hensyn til det multisproglige perspektiv. Kurset kombinerer uddannelsesteori og praktisk undervisning, og leder gradvist de studerende fra observation under lektionen til at beherske emnespecifikke gloser og CLIL specifikke kundskaber og færdigheder. Dette bliver efterfulgt af mikroundervisning af enkeltpersoner baseret på forskelligt materiale (dvs. lærebøger, studiefremstillede opgaver) og afsluttet af et undervisningsmodul i rigtige skoleomgivelser. Matematikindholdet dækker matematik på grundskoleniveau og svarer både til matematik undervisning i det offentlige uddannelsessystem i Tjekkiet og nogle aspekter af et tosproget eksperiment, som bliver gennemført på nogle udvalgte sidste årgange af grundskolen. Set ud fra et sprogligt perspektiv, er målet med implementeringen af CLIL at udstyre eleverne med mere eksponering. Det CLIL tilbyder elever i alle aldre er en naturlig situation for sproglig udvikling baseret på andre former for læring. Til gennemførelse af LOSSTT-IN-MATH forslagene valgte vi enheder, som syntes kompatible med indholdet af vores kursus. Øvelsen Lykketal var indeholdt i et sæt undersøgelsesøvelser foreslået af Western Australian Mathematical Association og senere tilpasset for at kombinere matematik- og fremmedsprogsundervisning.


Hovedafprøvning
af Marie Hofmannová og Jarmila Novotná

Andet forløb
af Jaroslava Brincková, Iveta Dzúriková og Pavel Klenovčan
Univerzita Mateje Bela, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica, Slovakiet

Tredje forløb (på Universitetet i Parma, Italien)
af Lucia Doretti
Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Università di Siena, Italien

Konklusion
af Marie Hofmannová og Jarmila Novotná


LIM-BP-LuckyNumbers-DA.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.