LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Università di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skårup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Università degli Studi di Firenze

(IT) Università degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Måling af Kroppe

af Brunetto Piochi

Dipartimento di Matematica, Università di Firenze, ItalienINTRODUKTION

Måling af kroppe forløbet handler om måling samt om enkelte temaer fra aritmetikken (forhold og proportioner) og statistikken (gennemsnit, median, sammenhæng...). I forhold til, hvordan de to partnere strukturerede og gennemførte det, kan forløbet også bruges til at tilegne eleverne temaer fra videnskabshistorien og som en introduktion til beregninger på pc og til at vise målingerne på en graf. Studerende bliver bedt om at måle nogle ting vedrørende deres kroppe (højde, vægt, armlængde osv.). Der udføres nogle aritmetiske eller statistiske beregninger ud fra disse målinger ved hjælp af Excel software. Samtidig leder de efter sigende forhold eller korrelationer, som endvidere kan relateres til Leonardo da Vinci's hypotese om menneskekroppens anatomi. Lignende øvelser vil blive gennemført med skoleelever og resultaterne af disse øvelser bliver bagefter diskuteret med de studerende.


Hovedafprøvning
af Brunetto Piochi

Andet forløb
af Yves Alvez, Jean-François Chesné og Marie-Hélène Le Yaouanq
Institut Universitaire de Formation des Maîtres – IUFM de Créteil, Frankrig

Tredje afprøvning (på Skårup Seminarium) og konklusioner
af Brunetto Piochi


LIM-BP-BodyMeasures-DA.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.