LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Tělesné Míry

Brunetto Piochi

Dipartimento di Matematica, Universitŕ di Firenze, ItálieÚVOD

Aktivita nazvaná Tělesné míry se vztahuje k tématu měření a dále k některým tématům z aritmetiky (poměr a úměrnost) a statistiky (aritmetický průměr, medián, korelace…). Aktivitu připravili a vyzkoušeli dva partneři projektu tak, že se dá využít i v práci se žáky při návratu k historickým námětům nebo jako úvod k provádění výpočtů pomocí počítače a ke grafickému znázornění rozměru. Studenti učitelství matematiky měli za úkol sami na sobě provést určitá měření (výška, váha, délka paží atd.). Pomocí těchto měření pak provedli některé aritmetické a statistické výpočty. Jako pomůcku přitom využívali software EXCEL a snažili se objevit významné korelace a poměr. Tato látka se dá dobře propojit s hypotézami Leonarda da Vinci o anatomii lidského těla. Podobné aktivity se pak provedly se žáky 2. stupně základní školy. Výsledky pilotáže se staly námětem pro následnou diskusi v semináři na pedagogické fakultě.


Hlavní pilotáž
Brunetto Piochi

Druhá pilotáž
Yves Alvez, Jean-François Chesné a Marie-Hélčne Le Yaouanq
Institut Universitaire de Formation des Maîtres – IUFM di Créteil, Francie

Třetí pilotáž (Skĺrup Seminarium, Dánsko) a Závěr
Brunetto Piochi


LIM-BP-BodyMeasures-CZ.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.