LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Úvod do Podobnosti v Geometrii

Yves Alvez, Jean-François Chesné a Marie-Hélčne Le Yaouanq

Institut Universitaire de Formation des Maîtres – IUFM de Créteil, FrancúzskoÚVOD

Táto téma kombinuje tri základné aspekty vyučovania matematiky na druhom stupni. Prvý je definovaný pomocou matematického obsahu: zahŕňa pomer dĺžok, ktorý tvorí jedno z jadier žiackych vedomostí. Druhý aspekt zahŕňa didaktický prístup: kombinujúc geometrický rámec s numerickým kontextom. Tretí sa zaoberá použitím zdrojov a integráciou nových technológií. Kombinácia týchto troch aspektov tvorí integrálnu súčasť celkovej schémy tréningu budúcich učiteľov a je relevantná pre prácu s prácou budúcich učiteľov na vyučovaní v triede. Táto iniciatíva bola pilotovaná dvoma nasledovnými partnermi - IUFM v Créteil, Stredoškolské Centrum, vo Francúzsku a na Skĺrup Seminarium v Dánsku - externý experiment bol pilotovaný na univerzite v Bari v dvoch triedach 7. ročníka druhého stupňa školy (žiaci vo veku 12-13 rokov).

Hlavná pilotáž
Yves Alvez, Jean-François Chesné a Marie-Hélčne Le Yaouanq

Druhá pilotáž
Annette Jäpelt
Skĺrup Seminarium, Dansko

Tretia pilotáž (Universita v Bari, Taliansko) a Záver
Yves Alvez, Jean-François Chesné a Marie-Hélčne Le Yaouanq


LIM-BP-ProportionalityInGeometry-SK.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.