LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Geometrické Hlavolamy

Franco Favilli

Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa – CAFRE, Universitŕ di Pisa, Taliansko


a Carlo Romanelli

Istituto Comprensivo “E. Pea”, Seravezza (LU), TalianskoÚVOD

Geometrická rozprava si vyžaduje dobré znalosti a ovládanie terminológie a pojmov. Na druhej strane, vstrebávaniu geometrických pojmov učiacim sa je napomáhané, keď je komunikácia podporovaná použitím grafického jazyka, prirodzeného jazyka a geometrického jazyka, ktoré sú v rovnováhe. V navrhovanej aktivite sú učiaci sa požiadaní pracovať vo dvojiciach, jeden z nich poskytuje druhému postupnosť inštrukcií pre narysovanie geometrického útvaru. Obaja učiaci sa sú potom požiadaní opísať útvar a definovať ho. Táto geometrická vyučovacia aktivita môže reprezentovať zaujímavú príležitosť podčiarknuť potrebu podporiť rôzne registre reprezentácie a ich koordináciu prostredníctvom špecifických úloh zameraných na konverziu jednej na druhú. Prostredníctvom tohto didaktického plánu si môžu aj budúci učitelia priamou cestou uvedomiť ako zložitý a náročný je prechod od opisu geometrického útvaru k jeho definovaniu pre tých, ktorí sa učia. Tento návrh bol pripravený a pilotovaný na univerzite v Pise. Bol tiež súčasne pilotovaný na univerzite v Siene a neskôr na I.U.F.M. v Paríži.

Hlavná pilotáž
Franco Favilli a Carlo Romanelli

Druhá pilotáž
Lucia Doretti
Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Universitŕ di Siena, Taliansko

Tretia pilotáž (IUFM Paríž) a Záver
Franco Favilli


LIM-BP-GeometricalPuzzles-SK.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.