LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Tangram v Matematike pre Druhý Stupeň ZŠ

Jaroslava Brincková, Miroslav Haviar

Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská Republika


a Iveta Dzúriková

8. ročné evanjelické gymnázium, Banská Bystrica, Slovenská RepublikaÚVOD

Učenie je výsledkom činnosti a prostredníctvom činnosti sa vyvíja. Medzi aktivity, ktoré deti vo vyučovaní matematiky najčastejšie preferujú, patria matematické hry. Ak takéto hry sa používajú v súlade s konkrétnymi didaktickými cielmi, nazývame ich didaktické hry vo vyučovacom procese. K didaktickým hrám radíme aj rôzne geometrické skladačky, medzi ktoré patrí aj starý čínsky hlavolam nazývaný Tangram. Z hľadiska vyučovacích cieľov, Tangram pomáha vo vyučovaní geometrie rozvíjať:

  1. geometrické vedomosti,
  2. logické schopnosti,
  3. geometrickú predstavivosť.

Geometrická predstavivosť je schopnosť vnímať :

  • geometrický útvar, jeho veľkosť a polohu v priestore,
  • daný útvar v inej ako v pôvodne vnímanej polohe,
  • zmenu útvaru, jeho rozmerov, štruktúry a pod,
  • znázorniť telesá v rovine alebo podľa slovného popisu,
  • z obrazu v rovine modelovať priestorový útvar.

Hlavná pilotáž
Jaroslava Brincková a Iveta Dzúriková

Druhá pilotáž
Brunetto Piochi
Dipartimento di Matematica, Universitŕ di Firenze, Taliansko

Tretia pilotáž (Jihočeská Univerzita, České Budějovice, CZ) a Záver
Jaroslava Brincková a Iveta Dzúriková


LIM-BP-TangramInMathematics-SK.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.