LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Education Systems
 Printer Friendly Printer Friendly

Srovnání vzdělávacích systémůPřestože základním zaměřením projektu je příprava učitelů, pokládáme za užitečné poskytnout čtenáři obecný rámec vzdělávacích systémů v partnerských zemích projektu. Následující tabulka informuje  o věku žáků na různých stupních školy.

 

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM (bez mateřských škol)

Země

Věk začátku školní docházky

Povinná školní docházka

Nižší stupeň střední školy

Vyšší stupeň

střední školy

Celkový počet let

Počet let

Věkové rozmezí

Počet let

Věkové rozmezí

Počet let

Věkové rozmezí

CZ

6

9

6-15

4

11-15

4

15-19

13

DK

7

9[10]

7-16[17]

3[4]

13-16[17]

3

16[17]-19[20]

12[13]

FR

6[5]

9[10]

6[5]-15

4

11-15

3

15-18

12[13]

IT

6

9

6-15

3

11-14

5

14-9

13

SK

6

10

6-16

5

10-15

4

15-19

13

Vzdělávací systémy: Věk začátku školní docházky a doba trvání studia.
Vysvětlivka:  [ ]  Věk v závislosti na volbě žáka (viz příslušné národní vzdělávací systémy)

Schémata popisující jednotlivé vzdělávací systémy na dalších stránkách umožní lepší porozumění shodným a rozdílným znakům systémů.

 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.