LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Università di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skårup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Università degli Studi di Firenze

(IT) Università degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Mobil Telefoner

af Annette Jäpelt

Skårup Seminarium, DanmarkINTRODUKTION

Dette didaktiske eksempel, Mobil telefoner, som præsenteres her, er et bidrag til LOSSTT-IN-MATH projektet. Det består af en sammenligning af forskellige afgifter for mobiltelefoner. Dette emne er valgt fordi det er en stor del af børns hverdagsliv, det er væsenligt for dem og det desuden er et område, der kan være kompliceret og rummer en behandling af mange variable. Ved at behandle dette emne kan problembehandlingskompetencen og modelleringskompetencen blive udviklet. I det foreliggende vil prisen på en mobiltelefon undersøges ved at anvende matematik. Emnet var afprøvet af de følgende partnerere: Skårup Seminarium, University of Pisa og IUFM of Paris. For de første to partnere var det følgende skema anvendt: Introduktion for lærer suderende. Herefter diskuterer de læerstudernde gruppevis hvordan man kan lave den bedste lektion for en skoleklasse En plan for en lektion forberedes efterfølgende. De lærerstuderende afprøver denne i en skoleklasse og tilsidst vil der være en evaluering.


Hovedafprøvning
af Annette Jäpelt

Anden afprøvning
af Franco Favilli
Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa – CAFRE, Università di Pisa, Italien

og Carlo Romanelli
Istituto Comprensivo “E. Pea”, Seravezza, (LU), Italien

Det tredje forløb
af Catherine Taveau
Institut Universitaire de Formation des Maîtres – IUFM de Paris, Frankrig

Konklusion
af Annette Jäpelt


LIM-BP-CellPhones-DA.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.