LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Università di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skårup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Università degli Studi di Firenze

(IT) Università degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Tangram i Matematik for Grundskoler

af Jaroslava Brincková, Miroslav Haviar

Univerzita Mateje Bela, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica, Slovakiet


og Iveta Dzúriková

8. ročné evanjelické gymnázium, Banská Bystrica, SlovakietINTRODUKTION

Læring er resultatet af en øvelse og den udvikles også via øvelser. Blandt øvelser, som eleverne ofte udfører, er matematiske spil. Hvis sådanne spil udføres i henhold til regler, som opfylder visse didaktiske mål, bliver de i undervisningssammenhæng kaldet didaktiske spil. Disse didaktiske spil omfatter forskellige geometriske puslespil, blandt dem et gammelt kinesisk puslespil kaldet Tangram. I uddannelsesmæssig sammenhæng, hjælper Tangram med undervisningen i geometri via udvikling af:

  • geometrisk viden,
  • ræsonnement,
  • geometrisk forestillingsevne.

Geometrisk forestillingsevne er evnen til at opfatte:

  • geometriske former, deres størrelse og placering i rummet,
  • en given form i forskellige rumlige positioner,
  • ændringer af former i størrelse, struktur, etc.,
  • en form i rummet i henhold til dets plane projektion og en beskrivende tekst,
  • en plan repræsentation af en given form i rummet.

 
Hovedafprøvning
af Jaroslava Brincková og Iveta Dzúriková

Andet forløb
af Brunetto Piochi
Dipartimento di Matematica, Università di Firenze, Italien

Tredje forløb (ved South Bohemian University, České Budějovice, CZ) og konklusion
af Jaroslava Brincková and Iveta Dzúriková


LIM-BP-TangramInMathematics-DA.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.