LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Mobilní Telefony

Annette Jäpelt

Skĺrup Seminarium, DánskoÚVOD

Didaktický návrh, který zde představujeme a který se týká mobilních telefonů, je příspěvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání různých tarifních systémů, které jsou k dispozici pro volání mobilními telefony. Tento námět byl zvolen proto, že jeho řešení je součástí každodenního života žáků a protože jde o poměrně komplikovaný problém s mnoha proměnnými. Lze jím rozvíjet dovednosti zpracování problému a modelování. V návrzích budeme na tarifní systémy pohlížet přes matematické pojmy. Návrh byl vyzkoušen těmito partnery: Skĺrup Seminarium, Universitŕ di Pisa a IUFM Paříž. Pro první dva partnery bylo navrženo následující schéma:

  • Úvod pro studenty VŠ - budoucí učitele.
  • Studenti učitelství projednají ve skupinách jak vytvořit nejlepší přípravu na hodinu matematiky.
  • Zpracování přípravy.
  • Studenti VŠ vyzkoušejí návrh ve škole. Vyhodnocení.
Hlavní pilotáž
Annette Jäpelt

Druhá pilotáž
Franco Favilli
Centro di Ateneo di Formazione Ricerca Educativa – CAFRE, Universitŕ di Pisa, Itálie

a Carlo Romanelli
Istituto Comprensivo “E. Pea”, Seravezza, (LU), Itálie

Třetí pilotáž (Univerzita Parma, Itálie)
Catherine Taveau
Institut Universitaire de Formation des Maîtres – IUFM de Paris, Francie

Závěrečné shrnutí
Annette Jäpelt


LIM-BP-CellPhones-CZ.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.