LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Úvod do Poměru v Geometrii

Yves Alvez, Jean-François Chesné a Marie-Hélčne Le Yaouanq

Institut Universitaire de Formation des Maîtres – IUFM de Créteil, FrancieÚVOD

Toto téma spojuje tři základní aspekty výuky matematiky na 2. stupni. První aspekt je daný matematickým obsahem: jde o poměr, což je jeden ze základních kamenů znalostí žáků v matematice. Druhý aspekt je aspekt didaktický: jde o kombinaci geometrického rámce s numerickým kontextem. Třetím aspektem je využití zdrojů informací a integrace nových technologií. Kombinace a propojení těchto tří prvků je neoddělitelnou součástí celkového zaměření přípravy studentů na budoucí výuku. Na samém počátku tento návrh pilotovali dvě partnerské instituce - IUFM v Creteil, vzdělávací centrum ve Francii, a Skĺrup Seminarium v Dánsku, externě byl experiment pilotován univerzitou v Bari v Itálii ve dvou 7. ročnících 2. stupně základní školy (žáci ve věku 12-13 let).


Hlavní pilotáž
Yves Alvez, Jean-François Chesné a Marie-Hélčne Le Yaouanq

Druhá pilotáž
Annette Jäpelt
Skĺrup Seminarium, Dánsko

Třetí pilotáž (Univerzita Bari, Itálie) a Závěr
Yves Alvez, Jean-François Chesné a Marie-Hélčne Le Yaouanq


LIM-BP-ProportionalityInGeometry-CZ.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.