LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Geometrické Hádanky

Franco Favilli

Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa – CAFRE, Universitŕ di Pisa, Itálie


a Carlo Romanelli

Istituto Comprensivo “E. Pea”, Seravezza, (LU), ItálieÚVOD

Geometrický diskurs vyžaduje dobré vědomosti a zvládnutí terminologie a pojmů. Na druhé straně však žákům při osvojování geometrických pojmů pomáhá, když se komunikace ve třídě opírá o vyvážené využívání grafického jazyka, přirozeného nematematického projevu a odborného jazyka geometrie. Při navrhované aktivitě budou žáci pracovat ve dvojicích, přičemž jeden žák dává druhému sled pokynů pro nákres geometrického útvaru. Oba žáci pak mají za úkol útvar popsat a definovat. Tato aktivita pro výuku geometrie může být zajímavou příležitostí, jak zdůraznit potřebu využívat různé způsoby vyjadřování a cíleně je koordinovat pomocí vhodných úkolů, které umožňují využívat tyto registry střídavě. Studenti učitelství si mohou prostřednictvím předloženého didaktického návrhu lépe uvědomit, jak je pro žáky náročné přejít od prostého popisu geometrického útvaru k jeho definici. Tento návrh byl připraven a vyzkoušen v Itálii, na Universitě v Pise. Pilotáž byla současně provedena na Universitě v italské Sieně a později na pedagogické fakultě I.U.F.M. v Paříži.


Hlavní pilotáž
Franco Favilli a Carlo Romanelli

Druhá pilotáž
Lucia Doretti
Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Universitŕ di Siena, Itálie

Třetí pilotáž (IUFM Paříž) a Závěr
Franco Favilli


LIM-BP-GeometricalPuzzles-CZ.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.