LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Slovní Úlohy ze „Skutečného Života“

Lucia Doretti

Dipartimento di Scienze Matematiche i Informatiche, Universitŕ di Siena,ItálieÚVOD

Považujeme za důležité, aby studenti učitelství matematiky ovládali jak řešení matematických úloh, jejich výběr a analýzu, tak schopnost uvést je ve výuce takovým způsobem, aby dobře stimulovaly myšlenkové procesy žáků. Učitel musí z hlediska organizace výuky učinit několik rozhodnutí: musí vybrat a systematizovat „dobré“, ve společných fázích výuky (diskusích) se vyrovnat s osobními řešeními jednotlivých žáků, hledat způsob, jak žáky usměrnit od individuálních řešení k řešením odborným, které jsou skutečným cílem zadané úlohy. V tomto světle se a priori analýza stává profesním nástrojem, který učitelům pomáhá při výběru a rozhodování (Charnay, 2003). Návrh slovní úlohy ze „skutečného života“ patří do řady takových výukových materiálů, které rozvíjejí práci se slovními úlohami. Studenti začínají a priori analýzou, díky níž identifikují relevantní matematické pojmy a rozhodnou, zda, jak a s jakými cíli může být úloha využita ve výuce. Předkládaný návrh nabízí možnost vybrat alespoň jednu z nabízených úloh: „To je rodina!“, „Podivné obarvení“, „Pronásledování“, které jsou převzaté z Rallye Mathématique Transalpin (RMT) (Transalpská matematická soutěž).


Hlavní pilotáž
Lucia Doretti

Druhá pilotáž
Marie Hofmannová a Jarmila Novotná
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická Fakulta, Češka Republika

Třetí pilotáž (Katolická univerzita Ružomberok, Slovensko) a Závěr
Lucia Doretti


LIM-BP-RealWorldProblems-CZ.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.