LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Tangram Vevýuce Matematiky na 2. Stupni

Jaroslava Brincková, Miroslav Haviar

Pedagogická Fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská Republika


a Iveta Dzúriková

8. ročné evanjelické gymnázium, Banská Bystrica, Slovenská RepublikaÚVOD

Učení je na jedné straně výsledek činnosti, ale zároveň se činností také rozvíjí. Mezi činnosti velmi často využívané ve výuce jsou často matematické hry. Pokud tyto hry probíhají podle určitých pravidel, které odpovídají didaktickým cílům, nazýváme je didaktickými hrami ve výukovém procesu. Mezi didaktické hry patří i geometrické skládačky, mezi něž řadíme také starověkou čínskou skládačku nazývanou tangram. Z hlediska vzdělávacího procesu tangramy pomáhají při výuce geometrie, protože rozvíjejí:

  1. znalosti z oblasti geometrie,
  2. odůvodňování,
  3. geometrickou představivost.

Geometrickou představivostí rozumíme schopnost vnímat:

  • geometrické útvary, jejich velikost a pozici v prostoru,
  • konkrétní geometrický útvar různě umístěný v prostoru,
  • změny velikosti, struktury atd. útvarů,
  • útvar v prostoru podle projekce v rovinně a slovního popisu,
  • znázornění konkrétného útvaru v rovině.

Hlavní pilotáž
Jaroslava Brincková a Iveta Dzúriková

Druhá pilotáž
Brunetto Piochi
Dipartimento di Matematica, Universitŕ di Firenze, Itálie

Třetí pilotáž (Jihočeská Univerzita, České Budějovice, Česká Republika) a Závěr
Jaroslava Brincková a Iveta Dzúriková


LIM-BP-TangramInMathematics-CZ.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.