LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Mobilné Telefóny

Annette Jäpelt

Skaarup Seminarium, DánskoÚVOD

Didaktický projekt Mobilné telefóny bol prezentovaný ako príspevok do projektu LOSST-IN-MATH. Projekt pozostáva z rôznych tarifných plánov, ktoré sú prístupné na volanie mobilnými telefónmi. Tento podnet bol vybraný z každodenného života väčšiny žiakov a tiež preto, že daný námet je oveľa komplikovanejší s mnohými variantmi. Počas spracovania danej kompetencie spracovania problému boli upravené a modelovanie sa mohlo ďalej rozvíjať. Navrhnuté tarifné plány budeme merať prostredníctvom matematických pojmov. Projekt bol pilotovaný dvoma nasledujúcimi partnermi: Univerzita v Pise a Skaarup Seminarium v Dánsku. Obidvaja partneri sledovali danú schému, ktorá obsahovala v projekte:

  • Predstavenie projektu študentom – budúcim učiteľom.
  • V skupine študentov sa prediskutovalo, aký je najvhodnejší plán vyučovania pre žiakov.
  • Prípravy plánu hodiny.
  • Študenti pilotovali projekt priamo v škole.
Hlavná pilotáž
Annette Jäpelt

Druhá pilotáž
Franco Favilli
Centro di Ateneo di Formazione Ricerca Educativa – CAFRE, Universitŕ di Pisa, Taliansko

a Carlo Romanelli
Istituto Comprensivo “E. Pea”, Seravezza (LU), Taliansko

Tretia pilotáž
Catherine Taveau
Institut Universitaire de Formation des Maîtres – IUFM de Paris, Francúzsko

Záver
Annette Jäpelt


LIM-BP-CellPhones-SK.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.