LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Problémi “Reálneho Sveta”

Lucia Doretti

Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Universitŕ di Siena, TalianskoÚVOD

Považujeme za dôležité, že budúci učitelia zvládnu aj riešenie matematických problémov a voľbu a analýzu problémov spolu so spôsobom ich uvedenia v triede tak, aby lepšie stimulovali procesy myslenia svojich žiakov. Učiteľ musí urobiť niekoľko rozhodnutí ohľadne organizácie jeho vlastného vyučovania: tieto sa vzťahujú k voľbe a systematizácii ‘dobrých’ problémov, manažovaniu osobných riešení žiakov vo fázach zdieľania (diskusie), možných spôsobov, aby sa tieto osobné riešenia vyvíjali smerom k expertným riešeniam, čo je hlavný cieľ. V tomto kontexte, a priori analýza sa stáva jedným z odborných nástrojov pomáhajúcim učiteľom formulovať ich voľby a rozhodnutia (Charnay, 2003). Návrh problémov ”reálneho sveta” patrí medzi množinu aktivít, ktoré stimulujú prácu s problémami začínajúc z vhodnej a priori analýzy, aby sa identifikovali matematické pojmy, ktoré sú v hre a určilo, či, ako a s akými cieľmi môžu byť použité pri vyučovaní. Návrh poskytuje príležitosť vybrať aspoň jeden z navrhovanej množiny troch problémov ”To je rodina!”, ”Bizarné vyfarbovanie”, ”Prenasledovanie”, vzatých z Rallye Mathématique Transalpin (RMT)(Transalpská Matematická Rally). Návrh bol pilotovaný nasledovnými partnermi LOSSTT-IN-MATH Projektu a nepartnerskými inštitúciami.

Hlavná pilotáž
Lucia Doretti

Druhá pilotáž
Marie Hofmannová a Jarmila Novotná
Pedagogická Fakulta Karlovej Univerzity v Prahe, Česká Republika

Tretia pilotáž (Katolícka Univerzita v Ružomberku, SK) a Záver
Lucia Doretti


LIM-BP-RealWorldProblems-SK.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.